"Entre tanta munió de coses que ens obturen la percepció n'hi ha tres que no tenen importància: la petitesa material, el fracàs del moment present i la manca d'altaveu."
"La primera de les tres coses que tenen importància és viure. La segona cosa que importa és tenir raó. La tercera cosa que té importància és servir la raó amb honestedat." Carles Cardó

És important estar desperts. Estar desperts és distingir les ombres com a ombres, que vol dir: ser conscients que hi ha certs discursos, de vegades dominants, que, tot i presentar-se com a vertaders, de veritat només en tenen l'aparença.

És important viure desperts. Viure desperts és orientar la pròpia acció, en la vida personal com en la política, sobre la base d'una tasca prèvia d'aclariment de les realitats i de les situacions humanes.

Desconfiem per principi de tota ideologia, perquè l'estudi que sigui digne d'aquest nom comença precisament amb la decepció respecte tot discurs massa fàcilment rebut. Ens mou, per tant, la vocació del treball seriós i el rigor en la tasca teòrica.

En el benentès que la tasca teòrica no és res més que el primer moment de la vida pràctica: aquell en què, a partir de la comprensió de la realitat, veiem què cal fer. L'estudi és, en efecte, el moment fonamental de l'acció.

Amb la vocació de fomentar l'estudi en aquest sentit, el Centre d'Estudis Carles Cardó organitza periòdicament cursos i nuclis d'estudi dedicats a temes diversos relacionats amb la condició humana: història, antropologia, literatura, filosofia, religió, economia, etc.