Notícia de Catalunya de Jaume Vicens Vives

"El Minotaure és un personatge important de la Història i de l'actualitat. És el poder. A vegades s'emmascara i adopta formes benvolents i pacífiques (...) Això és l'excepció. Generalment s'allunya i es fa respectar, i cada dia que passa, més (...) Abstracte en teoria, és una realitat quotidiana que cal saber manejar. Hi ha pobles que hi estan familiaritzats, d'altres que no saben com fer-s'hi. Aquest darrer és el cas històric de Catalunya"

J. Vicens Vives, Notícia de Catalunya

Jaume Vicens Vives (Girona, 1910 – Lió, 1960) és un dels principals historiadors catalans del segle XX i responsable de la penetració dels corrents historiogràfics modernes a Catalunya. A la seva obra Notícia de Catalunya (publicat el 1954 i ampliat el 1960), l'historiador intenta donar resposta, a través d’una reflexió sobre la història del país, a la pregunta de què significa ser català. El text, que es troba a les bases del discurs nacionalista català de la segona meitat del segle XX, recupera molt bona part del seu interès en un moment com l’actual, en què la situació política sembla abocar Catalunya a una cruïlla significativa.

Calendari

7 març: Conferència Inaugural, a càrrec de Enric Pujol: «Jaume Vicens Vives i Notícia de Catalunya» (Preguntes)
14 març: Llibre I caps. 1 i 2. A càrrec de Pol Serrahima
21 març: Llibre I caps. 3 i 4. A càrrec de Leire Sales
4 abril: Llibre I cap. 5. A càrrec de Bernat Torres
11 abril: Llibre II caps. 6 i 7. A càrrec d'Ignasi Lasheras
18 abril: Llibre II caps. 8. A càrrec d'Andreu Grau
25 abril: Conferència a càrrec d'Antoni Riera «Jaume Vicens Vives i la historiografia catalana del segon quart del segle XX» ( Preguntes 1 i Preguntes 2)
2 maig: Llibre II cap. 9. A càrrec d'Alex Dominguez
9 maig: Llibre III cap. 10. A càrrec de Pol Serrahima
16 maig: Llibre III cap. 11. A càrrec de Carlota Serrahima
23 maig: Lliçó de clausura a càrrec de Jordi Sales: «Jaume Vicens: El minotaure i els pactismes (Equívocs sobre els catalans i el poder)» (Preguntes)