Leo Strauss : Dret Natural i Història

Dret Natural i Història figura entre els textos més destacats del llegat de Leo Strauss, i entre aquests probablement sigui tan el que ofereix una visió més àmplia i completa del seu pensament, com el que major influència ha arribat a tenir i el que més suspicàcies ha arribat a aixecar en el pensament polític contemporani. El llibre, publicat el 1953, és una edició revisada i ampliada d'una sèrie de conferències en l'àmbit de la Filosofia Política que responien l'interès recuperat als Estats Units després de la II Guerra Mundial sobre la possibilitat de trobar en la natura el fonament de la legalitat i la moralitat. Davant d'aquest interès, Dret Natural i Història, més que defensar el dret natural com a fonament, ens ofereix una preparació que faria de nou possible la discussió filosòfica sobre una qüestió, la del dret natural, caiguda en l'oblit i la desconfiança a causa de la substitució de la natura per la història com a fonament.

Calendari

22 de setembre: Conferència inaugural a càrrec de Salvador Giner
29 de setembre: Cap. I: El Dret Natural i la Perspectiva Històrica
13 d'octubre: Cap. II: El Dret Natural i la Distinció entre Fets i Valors
20 d'octubre: Cap. III: Els Orgígens de la Idea de Dret Natural
27 d'octubre: Cap. IV: El Dret Natural Clàssic
3 de novembre: Les tres onades de la Modernitat
10 de novembre: Cap. V (A): El Dret Natural Modern - Hobbes
17 de novembre: Cap. V (B): El Dret Natural Modern - Locke
24 de novembre: Cap. VI (A): La Crisi del Dret Natural Modern - Rousseau
1 de desembre: Cap. VI (B): La Crisi del Dret Natural Modern - Burke
15 de desembre: Progrés o retorn? La Crisi Contemporània en la Civilització Occidental
22 de desembre: Sessió de cloenda a càrrec de Josep Montserrat