Plató: El Fileb

«pel que fa al plaer, sé que és quelcom bigarrat i, com he dit, cal que comencem per ell, i que considerem i examinem quina naturalesa té. Car, en ser pronunciat simplement així, és d’alguna manera u, però probablement adopta multitud de formes que són, en certa manera, dissemblants entre elles»

(Plató. Fileb, 12c3-d5)

«en el tot hi ha molta il·limitació, la quantitat suficient de límit, i que, per damunt d’això, hi ha una certa causa no insignificant que ordena i organitza els anys, les estacions, els mesos, i que podríem anomenar molt justament "saviesa" i "raó"»

(Plató. Fileb, 30c4-8)

El Fileb de Plató tracta sobre el bé en la vida humana. Al llarg del seu recorregut, el text platònic analitza els elements que constitueixen aquest bé i procura determinar el lloc que hi ocupen el plaer i la reflexió. El diàleg ens transmet, en el seu conjunt, la imatge d'un home: un home que gaudeix, que pateix, que pensa, que emet o intenta emetre judicis, que té esperances o que resta en la desesperació, que es veu a si mateix i que se situa o procura situar-se en el tot. Aquest home, o si volem l'home entès en termes generals, enfront de la complexitat inherent a la seva naturalesa ha d'escollir, ha de decidir, quina forma de vida és la que li oferirà la màxima felicitat. El Fileb de Plató ens mostra que aquest home i la seva imatge se situen sempre en l'entremig, entre el déu i la bèstia, entre l'espera i la presència immediata, entre el plaer i el dolor, entre una racionalitat còsmica-divina i una racionalitat humana. La necessitat de decidir i la de saber mirar recorren el conjunt del text platònic, el qual comença i acaba amb una tria, amb l'obertura d'una elecció relativa a la millor forma de dirigir la pròpia vida, i deixa així el lector en una certa indeterminació.

Bernat Torres és doctor en filosofia per la UB (premi extraordinari de doctorat - 2013) amb una tesi sobre El Fileb de Plató sota la direcció del Dr. Josep Monserrat Molas. Fou president del CECC entre els anys 2008 i 2015. Actualment és professor de la Facultat d'Humanitats de la Universitat Internacional de Catalunya. És membre del grup de recerca SARX (UIC) i ha estat durant molts anys membre del grup de recerca EIDOS: Hermenèutica i Platonisme (UB). Ha centrat gran part de la seva recerca en una aproximació als clàssics que lluny de considerar-los superats subratlla el seu valor per l'esforç d'orientació racional de la vida humana. És autor de diverses publicacions en l'àmbit dels estudis platònics, d'entre les quals destaquem "Raó, cos i cosmos. Un estudi sobre la corporalitat en el pensament platònic" (Convivium, 29-30, 29-49), "Eric Voegelin: Leo Strauss. Fe y filosofía. Correspondencia 1934-1964" (Trotta, Madrid) i "Murs i riqueses en el "Fileb" de Plató, l'estat de la qüestió de les lectures contemporànies" (Anuari de la societat catalana de filosofia, 23, 239-270).

Calendari

  • 28 de febrer: Presentació a càrrec de Bernat Torres
  • 7 de març: Plaers, raons, i la dialècttica com a camí de recerca (11a-20a).
  • 14 de març: La millor de les vides com a barreja de plaer i reflexió (20b-23b).
  • 21 de març: Estructura còsmica i vida humana, micro- i macrocosmos (23c-31a).
  • 28 de març: L’anàlisi del plaer I: percepció, memòria, desig i expectativa (31b-36c).
  • 4 d'abril: L’anàlisi del plaer II: la falsedat dels plaers i els enemics de Fileb (36c-46b).
  • 11 d'abril: L’anàlisi del plaer III: pessigolles i colors, els plaers barrejats i els plaers purs (46b-55c).
  • 25 d'abril: L’anàlisi de la raó: música i dialèctica, sabers inexactes i sabers exactes (55c-59d).
  • 9 d'abril: «Com si fóssim copers», la barreja final entre plaer i raó (59d-67b).