La Concepciˇ de la Hist˛ria i del Dret de Immanuel Kant

" (...)  d'una fusta tan corbada com aquella de què està fet l'home no pot tallar-se res completament recte...
  Sols en un tancat com en de l'associació civil aquelles mateixes inclinacions tenen el millor efecte, i gual com els arbres en un bosc obtenen un bell creixement recte precisament perquè cadascú intenta privar l'altre de l'aire i el sol, obligant-se mútuament a cercar-los per damunt de si mateixos, en lloc de créixer contrafets, torts i corbats com els que, en llibertat i apartats d'altres, estenen les seves branques a l'atzar"

I. Kant, Idea d'una història universal amb intenció cosmopolita (Ak. VIII, 23,22)

Com és ben sabut, l'ànim que mou el Centre d'Estudis Carles Cardó és el de proporcionar l'espai d'aturada i reflexió que només prenen sentit si s'entenen com el moment necessari per a orientar la nostra acció en el món. Segons el meu parer, en el curs que us proposem aquest primer semestre del curs 2005-06 aquesta vocació es fa especialment palesa. El seminari de lectura La concepció de la història i del dret de Immanuel Kant pretén donar als assistents les eines necessàries per a entendre quin és el nucli de la fonamentació il·lustrada del model polític de l'Estat de Dret que serveix de principi rector a les constitucions de les democràcies modernes. Lluny de les àrides disquisicions tècniques de les tres Crítiques (tot i que hi són proposades), en els opuscles que ens ocuparan, el pensador de Königsberg mostra la seva vessant més plàstica i concreta que ens permet de veure amb claredat on mena el seu sistema filosòfic i quina ha estat la seva influència en la història de la filosofia política d'Occident.

La participació en el seminari pressuposarà la possessió del recull d'articles Història i Política (I. Kant, traducció i edició a cura de Salvi Turró, Edicions 62, Barcelona 2002) i el fil conductor de llur comprensió serà extret de l'excel·lent interpretació que en fa el mateix Dr. Turró a Lliçons sobre dret i història a Kant (Filosofia;1, Edicions de la Universitat de Barcelona, Barcelona 1997), que permet fer-los prou entenedors per a aquells lectors que no posseeixen un coneixement detallat de l'aparell conceptual kantià.

Calendari

27 d'octubre: Presentació del curs i Introducció: La tercera Crítica i l'estatut del discurs teleològic. A càrrec d'Armand Adroher

3 de novembre: Idea d'una història universal amb intenció cosmopolita

10 de novembre: Resposta a la pregunta: Què és la Il·lustració?

17 de novembre: Recensions de l'obra de Herder "Idees per a una filosofia de la història de la humanitat

24 de novembre: Conjectures sobre el començament de la història humana

1 de desembre: De la relació entre teoria i praxi en el dret polític

15 de desembre: De la relació entre teoria i praxi en el dret de gents, considerada amb intenció filantròpica universal, és a dir, cosmopolita (Contra Moses Mendelssohn)

12 de gener: La fi de totes les coses

19 de gener: La pau perpètua. Un projecte filosòfic

26 de gener: Replantejament de la pregunta: Si el gènere humà es troba en progrés constant vers el millor

2 de febrer: Conclusió: La fonamentació kantiana del Dret. A càrrec d'Armand Adroher.