Idea de la Història

«La història ha de ser: a) una ciència, és a dir, ha de contestar preguntes; b) s'ha d'ocupar de les accions dels homes en el passat, les quals, c) han de ser investigades mitjançant la interpretació dels testimonis i, d) la finalitat de la història ha de ser l'autoconeixement humà».

(R. G. Collingwood, Idea de la Historia, p. 70)

En aquest curs es pretén obrir una nova línia de reflexió centrada en la consideració sobre la naturalesa del coneixement històric i els seus problemes. R. G. Collingwood (1889-1943) fou professor de filosofia a Oxford i arqueòleg ocasional (a pesar que sempre ho considerà un hobby, fou una de les autoritats del seu temps sobre la Britània romana); treballà sobre el mètode filosòfic i l'estètica, establint un contrapunt a la incipient escola analítica britànica. No obstant això, la seva tasca més reconeguda és la que plasmà en la que ha acabat sent la més influent de les seves obres, Idea de la Història, publicada pòstumament l'any 1946. Es tracta d'una revisió de la tradició historiogràfica occidental que va dels orígens fins a principis del segle XX – des d'Herodot i Tucídides fins els darrers treballs de Benedetto Croce. En aquesta anàlisi, l'interès el centra l'observació del mètode emprat per diferents historiadors i pensadors per acostar-se al coneixement de la història. La discussió sobre el tipus de coneixement que representa la història, la seva equiparació al coneixement científic o el significat que podem donar a la recerca històrica són qüestions fonamentals en la seva investigació, que suposa un dels acostaments més originals i interessants a la filosofia de la història realitzats al segle XX.

Calendari provisional

 1. 4 de març: Introducció (Pol Serrahima)
 2. 11 de març: Strauss sobre Collingwood (Àngel Pascual)
 3. 18 de març: Historiografia Greco-romana (Primera part § 1-6) (Bernat Torres)
 4. 25 de març: Historiografia Greco-romana (Primera part § 7-11) (Manfred Diez)
 5. 8 d'abril: La influència del Cristianisme (Segona part § 1-6) (Carlota Serrahima)
 6. 15 d'abril: La influència Cristianisme (Segona part § 7-10) (Berta Grimau)
 7. 20 d'abril: Del romanticisme a Fichte (Tercera part § 1-5) (Conferència a càrrec del Dr. Salvi Turró)
 8. 29 d'abril: De Schelling al positivisme (Tercera part § 6-9) (Manfred Diez)
 9. 6 de maig: Hª científica d’Anglaterra (Quarta part § 1, I-IV) . (Armand Adroher)
 10. 13 de maig: Hª científica d’Anglaterra (Quarta part § 1, V-VI) . (Joan Picanyol)
 11. 20 de maig: Hª científica d’Alemanya (Quarta part § 2). (Alex Dominguez)
 12. 27 de maig: Hª científica de França i Italia (Quarta part § 3-4) (Ignasi Lasheras)
 13. 3 de juny Sessió de clausura. ( Conferència a càrrec del Dr. Josep Maria Bech).