Presentació

Seguint la línia d'anteriors cursos on hem treballat textos històrics sobre Catalunya, Estats Units i Roma volem ara endinsar-nos en la lectura d'una obra que ha marcat sense dubte la manera d'entendre i de pensar l'antiguitat tot oferint una visió global, suggerent i innovadora sobre la societat grega i romana. Es tracta de La Ciudad Antigua de Fustel de Coulanges, un text publicat l'any 1864. De Coulanges és historiador del món clàssic, profund coneixedor dels seus textos, des de la literatura fins al dret, en els quals recolza les seves tesis. No es tracta, però, d'un mer comentarista de textos sinó que la seva tasca va molt més enllà en tant que representa un aclariment ajustat i metòdic de la qüestió de l'origen de les tradicions i institucions antigues tot fent palesa la distància que ens en separa. Com ell mateix ens diu a la introducció del seu llibre:

"Es nuestro propósito enseñar en esta obra los principios y las reglas por que se gobernaron las sociedades griega y romana [...] Procuraremos hacer resaltar las diferencias radicales y esenciales que distinguen a los pueblos antiguos de las sociedades modernas [...] para conocer la verdad sobre los pueblos antiguos, conviene estudiarlos sin pensar en nosotros, como si fuesen extraños".

Possiblement una de les peculiaritats de la manera de fer de de Coulanges prové d'allò que ell situa com a principi de la seva interpretació, "colocad las creencias frente a las leyes y las instituciones y veréis cómo se van esclareciendo los hechos y la explicación surge por sí misma". Aquesta és doncs la tasca del llibre i aquesta és també la tasca que esperem poder reviure amb tots aquells que ho desitgeu en el curs que us estem presentant.

Calendari

1. 5 octubre: presentació: Bernat Torres

2. 19 octubre: llibre primer: cap. I a IV : Armand Adroher

3. 26 octubre: llibre segon: cap. I a IV: Alex Domínguez

4. 2 novembre: llibre segon: cap. V a VII: Pol Serrahima

5. 9 novembre: llibre segon: cap. VIII a X: Igansi Lasheras

6. 16 novembre: llibre tercer: cap. I a IV: Tere López

7. 23 novembre: llibre tercer: cap. V a VII: Carlota Serrahima

8. 30 novembre: llibre tercer: cap. VIII a XI: Àngel Pascual

9. 14 desembre:llibre tercer: cap. XII a XIV: Adriana Suriol

10. 21 desembre: llibre tercer: cap. XV a XVII: Bernat Torres

11. 11 gener: llibre quart: cap. I a III: Joan Picanyol

12. 18 gener: llibre quart: cap. IV a VI : Manfred Díez

13. 25 gener: llibre quart: cap. VII : Joan Febrer

14. 1 febrer: llibre quart: cap. VIII a X: Xavier Ibáñez

15. 8 febrer: llibre quart: cap. XI a XIII: Guillem Camprodón

16. 15 febrer: llibre cinquè: cap I a III: Bernat Torres