Hanna Arendt: La condición humana

Hannah Arendt es diu a si mateixa "teòrica política". Nasqué el 1906 a Hannover i va viure la propagació del nacionalsocialisme durant la seva joventut. Això i una breu estada a la presó per haver treballat per a una organització sionista, la feu emigrar a França en un primer moment el 1933, i a Nova York el 1941, quan s'esdevingué l'ocupació alemanya de França. No conformant-se amb ser una simple espectadora dels fets que ocorrien al seu voltant, començà a pensar-hi i a escriure'n, motivada per la necessitat de comprendre'ls. Va ser professora en diverses universitats nord-americanes i va publicar volums de teoria política, dels quals cal destacar Origins of Totalitarism, del 1951.

La Condició Humana fou publicada el 1958, i és en aquesta obra on s'articula l'entramat conceptual que permet a l'autora oposar-se vehementment al totalitarisme. Divideix l'activitat humana en labor, treball i acció; essent aquesta darrera la que diferencia l'home de la resta de la natura. L'espontaneïtat o la novetat que cal per a actuar és el que pretén ser negat pel totalitarisme en els individus. Així, Arendt es vol allunyar de qualsevol perspectiva uniformitzadora i subratlla que la història és un relat que acaba de començar, però que no acaba mai.

Calendari

8 d'octubre: Sessió inaugural a càrrec de Fina Birulés
15 d'octubre: Pròleg i Capítol I: La condición humana
22 d'octubre: Capítol II (1ª part): La esfera pública y la privada (punts 4-6, inclosos)
29 d'octubre: Capítol II (2ª part): La esfera pública y la privada (punts 7-10, inclosos)
5 de novembre: Capítol III (1ª part): Labor (punts 11-14, inclosos)
12 de novembre: Capítol III (2ª part): Labor (punts 15-17, inclosos)
19 de novembre: Capítol IV (sencer): Trabajo
3 de desembre: Capítol V (1ª part): Acción (punts 24-29, inclosos)
10 de desembre: Capítol V (2ª part): Acción (punts 30-34, inclosos)
17 de desembre: Capítol VI (1ª part): La vita activa y la época moderna (punts 35-37, inclosos)
14 de gener: Capítol VI (2ª part): La vita activa y la época moderna (punts 38-42, inclosos)
21 de gener: Capítol VI (3ª part): La vita activa y la época moderna (punts 43-45, inclosos)
28 de gener: Sessió de clausura