Carles Cardó : Les dues tradicions

En l'any del XXXè aniversari del Centre d'Estudis Carles Cardó, dedicarem el curs a la lectura i estudi de l'obra de Carles Cardó Les dues tradicions: Història espiritual de les Espanyes. L'obra es publicà per primer cop en francès el 1948, i el 1977 en l'original català. La proposta que us fem és d'acostar-nos-hi a la llum del capítol El gran refús, que romandria inèdit fins el 1994, de les pastorals col·lectives dels bisbes espanyols de 1931 i 1937 i de tres assaigs de Cardó publicats als periòdics La Paraula Cristiana i La Publicitat.

Calendari

3 de març: Conferència inaugural a càrrec de Lluís M. Montcunill
10 de març: Capítols I-IV. Cap. I: La Reconquesta, empresa europea; Les tres Reconquestes; Influència de la Reconquesta en el caràcter espanyol; La doble tendència a la unió i a la diferenciació; La unió; Assimilisme i reaccions secessionistes; Les lleis de la història d.Espanya., Cap. II: El problema de la llibertat, Cap. III: El problema social, Cap. IV: Els dos criteris religiosos en els dominis dels Reis Catòlics
17 de març: Capítol V: Esclat de tots els problemes al segle XIX
31 de març: Capítols VI i VIIReplantejament del problema ètnic i Reaccions enfront del catalanisme.
7 d'abril: El Gran Refús (i)
14 d'abril: El Gran Refús (ii)
21 d'abril: Toledanistes i tarraconenses: dues pastorals col·lectives de l·episcopat espanyol, 1931 i 1937
28 d'abril:Capítol IX: L'Explosió
5 de maig:El pensament polític de Cardó: Vindicació cristiana de la democràcia
12 de maig: Capítol XIV: Cristianisme i nacionalitat. Cardó a La Paraula Cristiana:La teoria de la catàstrofe prèvia (març de 1933) i La moral de la derrota (març de 1936)
19 de maig: Capítol XV: La meditació catalana: La nacionalitat catalana; Claredat d'actuació: hispanisme o secessionisme; Una doctrina pontifícia; Esbós del programa. Cardó a La Publicitat: La carícia d'ara (1922)