Llegint la Bíblia: Episodis del Nou Testament

Presentació

Ens plau convidar-vos al nou curs del Centre d'Estudis Carles Cardó Lectura de la Bíblia, Episodis del Nou Testament. Es tracta de la continuació natural del curs dedicat a la lectura de l’Antic Testament que va tenir lloc al CECC entre octubre del 2007 i febrer del 2008 i, consistirà, doncs, en una lectura de diferents passatges seleccionats del Nou Testament. Per acompanyar-la gaudirem de nou del suport d'en Bruno Bérchez, que codirigirà el curs amb l'Armand Adroher. El curs començara el dijous 26 de febrer i finalitzarà el 12 de juny. Pel que fa les edicions interessants del NT, recomanaríem la de l'Associació Bíblica Catalana, però resulta que a hores d'ara és exhaurida. Si a això hi sumem el fet que la majoria dels possibles assistents ja disposen del text en l'edició de la Bíblia emprada durant el curs del 2007 hem cregut que no era adient d'encarregar-ne exemplars específicament per aquesta ocasió.

Calendari

26 febrer  Introducció al Nou Testament: Recordatori de l'Antic Testament i breu resum sobre la composició, dates, autors i context històric del text. Sessió a càrrec de Bruno Bérchez.
5 de març  Jesús de Natzaret I: Notícia sobre el Jesús històric i introducció als Evangelis Sinòptics. Sessió a càrrec de Bruno Bérchez
12 de març  Jesús de Natzaret II: Inici dels Evangelis. Sessió a càrrec d'Armand Adroher.   
Textos: 3.1) Lc:1-2; Mt:1-2. 3.2) Mc:1,1-12; Lc:4,1-13. 3.3) Jn:1,1-18.
19 de març  Jesús de Natzaret III: Vida i missatge A: L'adveniment del Regne. Sessió a cŕrrec d'Ŕngel Pasqual.
Textos: 4.1) Mc:1,15; Lc:14,15-24; Mt:13,44; Mc:4,1-9,26-32; Mc:10,13-16. 4.2) Lc: 4, 16-21; Mc: 2, 1-2; Mc: 1, 21-28; Lc: 11, 20; Mt: 14, 13-21; Mc: 4, 35-41; Lc: 7, 18-23; Mt: 12, 20. 4.3) Mt: 9, 9-13; Lc: 7, 36-50; Lc: 15, 1-7; Mt: 19, 1-16, 20-30.
26 de març  Jesús de Natzaret IV: Vida i missatge B: Llei segons Jesús, l'Ètica del Regne, la tria dels Dotze. Sessió a cŕrrec d'Ignasi Lasheras i Bernat Torres
Textos: 5.1) Mt: 5-7. 5.2) Lc: 15: 11-32; Mc: 14, 36; Ga: 4, 6 5.3) Mc: 12, 28-34; Lc: 10, 25-37; Mt: 18, 21-35; Mt: 25, 31-46 5.4) Mt: 4, 18-22; Mt: 10, 1-4; Lc: 9, 1-6; Lc: 9 , 57-62 5.5) Mc: 8, 27-30; Lc: 21, 25-28,Mt: 11, 27.
2 d'abril  Jesús de Natzaret V: Passió i mort de Crist.
Textos: 6.1) Mt 21, 33-45; Lc 13, 34; Sa 2, 12-20; Mc 10, 38; 1Co 11, 23-26 6.2) Mc 11, 1-11; Mc 11, 15-19 6.3) Mc 14 – 15 6.4) Jn 18 – 19
16 d'abril  Jesús de Natzaret VI: Ressurrecció de Crist. Atenció als passatges de les aparicions i a la Carta als Corintis de St. Pau. Sessió a càrrec de Bruno Bérchez.
Textos: 7.1) Sa 3, 1-9; Dn 12, 1-3; Mac 12, 43-46 7.2) Rm 10, 91; Co 15, 3-8; Rm 4, 24; Rm 6, 9 7.3) Mc 16, 1-6; Lc 24; Jn 20 – 21 7.4) Fl 2, 5-11; Col 1, 15-20; Ef 5, 14 7.5) 1Co 15; Rm 8, 14-23; Rm 8, 31-39
30 d'abril  Sant Pau: Vida i missatge a partir de la lectura de les cartes.
Textos: Fl 3, 2-12 Ga 1, 11-24; Ga 2, 15-21; Ga 5, 13-26; 1Co 1, 17-31; 1Co 3; 1Co 4; 1Co 12; 1Co 13; Rm 5; Rm 6; Rm 7; Rm 8;
7 de maig  Sant Joan Evangelista: Evangeli i cartes. Sessió a cŕrrec de Manfred Díez.
Textos: Jn 1, 35-51: Crida deixebles / Jn 2, 1-12: Noces de Canŕ / Jn 3, 1-21: Jesús i Nicodem / Jn 4, 1-30: Jesús i la samaritana / Jn 6: Discurs del Pa de vida / Jn 8, 1-11 Jesús i l’adultera / Jn 8, 12 Jo sóc la Llum / Jn 9, 1-41: Jesús guareix el cec / Jn 10, 1-18: Jo sóc el Bon Pastor / Jn 11, 1-44: Resurrecció de Llŕtzer / Jn 13: Rentament de peus i manament nou / Jn 14 – 15: Discurs últim sopar / 1Jn 1, 1-4 La Paraula de vida / 1Jn 4, 7- 5, 13: Déu és amor.
14 de maig  Fets dels Apòstols: La història dels primer cristians segons Lluc. Sessió a cŕrrec de Pol Serrahima.
Textos: Ac 2, 1-13: Pentecosta / Ac 2, 14-41: Discurs de Pere / Ac 2, 42-47: La primera comunitat ideal / Ac 6 – 7: El martiri d’Esteve / Ac 9, 1-19: Conversió de Pau / Ac 11, 1-18: Visió de Pere / Ac 15, 1-35: Concili de Jerusalem / Ac 17, 16-33: Discurs de Pau a l’Areňpag d’Atenes / Ac 21, 15 – 22, 29: Pau arrestat i enviat a Roma.
21 de maig  Carta als Hebreus: Jesús, el Gran Sacerdot.Sessió a cŕrrec de Berta Grimau i Carlota Serrahima.
Textos: He 1, 1-4: Prňleg / He 4, 14 – 5, 10: El sacerdoci de Crist / He 9: Crist entra al Santuari i segella la Nova Aliança / He 10, 1-25: Ineficŕcia antics sacrificis i eficŕcia sacrifici Crist / He 11: Figures de la fe en l’AT / He 12, 1-4: La fe de Crist / He 12, 5-13: Sentit del patiment
28 de maig  Apocalipsi I: La Revelació definitiva. Sessió a cŕrrec de Pablo Sandoval.
Textos: Ap 1, 1-3: Prňleg / Ap 1, 4 – 3, 22: Les cartes a les 7 esglésies / Ap 4-5: L’Anyell obra els 7 segells / Ap 7: El triomf dels elegits en el Cel / Ap 8: L’obertura del setč segell.
4 de juny  Apocalipsi II: La victòria de l'Anyell. Sessió a cŕrrec d'Ignasi Lasheras i Bernat Torres.
Textos: Ap 12: La Dona i el Drac / Ap 13, 11-18: La Bčstia i la xifra 666 / Ap 17-18: La caiguda de la Gran Prostituta / Ap 19, 1-10: El cŕntic de victňria del Cel / Ap 20, 1-6: El Regne dels mil anys / Ap 21, 1- 22, 15: La Jerusalem celestial.
12 de juny  Cloenda: Del Nou Testament al Credo. Conferčncia a cŕrrec d'Armand Puig.